Contacteer ons!

De nationale welzijnstest wordt uitgegeven door een groep van nationaal samenwerkende onafhankelijke Herbalife distributeurs. Afhankelijk van de antwoorden die u geeft op de vragen, is het mogelijk dat een onafhankelijk Herbalife coach contact met u opneemt. Er bestaat echter geen garantie dat een Herbalife coach contact met u zal opnemen. Indien u absoluut contact met een coach wilt, gelieve dan eerst de test te doorlopen en daarna via onderstaande gegevens contact op te nemen.


  • Bob Debrouwere
  • ontbijt@bent24.be
  • 0473811558

  • Tom Talloen
  • ontbijt@bent24.be
  • 0479439914

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. dat deze enkel worden gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken en nooit aan derden worden overgemaakt. Bob & Tom Debrouwere - Talloen
Top