Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. dat deze enkel worden gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken en nooit aan derden worden overgemaakt.
Bob & Tom Debrouwere - Talloen
Top